grodzisko

Publikacja: ,,Instruktaż obsługi Jezior Kaszubskich”

– Atrykuł

– Ulotka nr 1

– Ulotka nr 2

Sprawozdanie

WFOSiGW_gdansk_1

WFOSiGW_gdansk

Publikacja: ,,Ocalmy piękno Jezior Kaszubskich – niezbędnik użytkownika jezior”

 

Spot promocyjny publikacji.

Ballada o miłośnikach wód- promocja publikacji,, Ocalmy piękno Jezior Kaszubskich.

Zadanie współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Kartuzach.

ulotka

 

Publikacja ,,Piękne i brudne czyli rzecz o Jeziorach Kartuskich”

Publikacja ,,Piękne i brudne czyli rzecz o Jeziorach Kartuskich” jest efektem projektu ,,Piękne i brudne czyli o stanie ekologicznym jezior kartuskich” realizowanego od 8 lipca do 30 listopada 2015r. przez Fundację ,,Ocalić Źródło” im. Bł. Salomei i współfinansowanego przez Starostwo Powiatowe w Kartuzach.

Przedstawiona publikacja ma charakter otwarty, dlatego serdecznie prosimy o kierowanie wszelkich uwag drogą elektroniczną na adres teresads07@interia.pl. Informacje te zostaną wykorzystane w celu jej uzupełnienia.

Publikacja znajduje się na stronach internetowych:

www.fundacja-salomea.org ; www.zsokartuzy.republika.pl;

www.kartuskipowiat.com.pl; kpk.org.pl