Publikacja ,,Piękne i brudne czyli rzecz o Jeziorach Kartuskich”

Publikacja ,,Piękne i brudne czyli rzecz o Jeziorach Kartuskich” jest efektem projektu ,,Piękne i brudne czyli o stanie ekologicznym jezior kartuskich”  realizowanego od 8 lipca do 30 listopada 2015r. przez Fundację ,,Ocalić Źródło” im. Bł. Salomei i współfinansowanego przez Starostwo Powiatowe w Kartuzach.

Potrzeba publikacji pojawiła się w trakcie dyskusji i  poszukiwań prac o jeziorach  przy prowadzeniu kampanii ,,SOS dla Jeziora Klasztornego Małego”. W działania na rzecz poprawy stanu ekologicznego jezior zaangażowali się uczniowie z I LO im. H. Derdowskiego pod opieką p. Anny Bychowskiej i Izabeli Bystron.

Uczniowie uczestniczyli w pracy badawczej pod opieką naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego, a wypracowane przez nich materiały, takie jak ulotki, plakaty, piosenki, znalazły się we wspomnianej już publikacji. Podczas spotkania promującego książkę, to właśnie ci młodzi ludzie w głównej mierze próbowali dotrzeć do zaproszonych gości, wśród których znalazły się lokalne władze, przedstawiciele mediów, a także mieszkańcy Kartuz. Uczniowie pod opieką nauczyciela języka polskiego, pani Beaty Grzenkowicz przygotowali i zaprezentowali część artystyczną pod tytułem „W jeziorach nieba serce moje tonie”.

Tematem przewodnim montażu poetycko-muzycznego było ukazanie tęsknoty młodego pokolenia za piękną, czystą przyrodą nieskażoną szkodliwym działaniem człowieka. Młodzież recytowała fragmenty poezji, śpiewała piosenki, w tym skomponowane specjalnie na potrzeby projektu. Prezentowane były spoty reklamowe własnego autorstwa oraz przedstawiane wyniki ankiety na temat jezior, którą młodzież sama przeprowadziła wśród lokalnej społeczności. Uczniowie zrobili wszystko, aby poruszyć i zmotywować odbiorców do zainteresowania się problemem kartuskich jezior i wzbudzić poczucie odpowiedzialności za ich stan ekologiczny.

Autorzy publikacji: mgr Teresa Dyl-Sosnowska, dr Dorota Burska z Instytutu Oceanografii UG, dr Barbara Wojtasik z HydroBioLab, oraz nauczycielki z I LO dr Anna Bychowska
i mgr Izabela Bystron, a także Starosta powiatu Kartuskiego, pani Janina Kwiecień, zgodnie podkreślają, że to właśnie od zaangażowania tych młodych ludzi będzie zależała przyszłość
kartuskich jezior.

Przedstawiona publikacja ma charakter otwarty, dlatego serdecznie prosimy o kierowanie wszelkich uwag drogą elektroniczną na adres teresads07@interia.pl. Informacje te zostaną wykorzystane w celu jej uzupełnienia.

Publikacja znajduje się na stronach internetowych:

www.fundacja-salomea.org ; www.zsokartuzy.republika.pl;

www.kartuskipowiat.com.pl; kpk.org.pl