Artykuł – Instruktaż obsługi Jezior Kaszubskich

Mieszkańcy powiatu kartuskiego opracowali instruktaż obsługi Jezior Kaszubskich

czyli zasady właściwego z nich korzystania i zamieścili je w ulotce .

 

,,Tylko czyste Jeziora Kaszubskie są atrakcja dla turystów i źródłem dobrobytu miejscowej ludności”

Teresa Dyl-Sosnowska

Od września do listopada 2018r., mieszkańcy powiatu kartuskiego , uczestniczyli w warsztatach,, Instrukcja obsługi Jezior Kaszubskich”. Zadanie to realizowała Fundacja ,,Ocalić Źródło” im. Bł. Salomei a współfinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Celem warsztatów była edukacja ekologiczna użytkowników Jezior Kaszubskich zamieszkujących miejscowości leżące nad Jeziorami Kaszubskimi i zaangażowanie ich do działań na rzecz ich ochrony.

Spotkania warsztatowe odbywały się w siedzibie Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby we wrześniu, październiku i listopadzie 2018r.

Uczestniczyli w nich mieszkańcy Chmielna, Sierakowic, Maksa, Kartuz, Żukowa, Miechucina, Banina, Gdańska, Miszewa, Garcza , Leszna, Sławek, Grzebieńca, miejscowości Nowe Czyste, Borzestowskiej Huty, Kamienicy Szlacheckiej

Wykłady specjalistów i pracowników naukowych na temat walorów przyrodniczo – krajoznawczych , stanu ekologicznego i degradacji Jezior Kaszubskich, były inspiracją do szukania w grupach warsztatowych przyczyn degradacji jezior oraz grup osób i instytucji odpowiedzialnych za zaniedbania i niewłaściwe użytkowanie jezior .

W tym celu wypracowane na warsztatach materiały zostały odniesione do przepisów nowej osoby prawnej, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, które od 1 stycznia 2018r. odpowiedzialne jest za gospodarkę wodną w Polsce. Przepisy te przedstawiła i omówiła, na następnych warsztatach, Pani Sławina Klimowicz, która opracowała je z koleżankami z Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kartuzach. W swojej prezentacji podkreśliła znaczenie w ochronie jezior Społecznej Straży Rybackiej i Państwowej Straży Pożarnej.

W oparciu o opracowane materiały grupy warsztatowe tworzyły projekty ulotki zawierającej zasady właściwego użytkowania jezior.

Na podstawie projektów tworzono ulotkę w tematycznych grupach roboczych.

Ostateczny obraz ulotce nadali uczestnicy pracujący pod opieka dr Anny Bychowskiej z I LO im. H. Derdowskiego w Kartuzach.

Ta forma edukacji ekologicznej była możliwa dzięki wiedzy i doświadczeniu prowadzących warsztaty specjalistów – dr Anny Bychowskiej, mgr Izabeli Bystron, mgr Stanisława Klimowicza i dr Włodzimierza Golusa oraz mgr Teresy Dyl Sosnowskiej, która prowadziła spotkania robocze.

Na trzecich, ostatnich warsztatach ulotka była już opracowana i wydrukowana . Wewnętrzna strona ulotki zawiera ,,Poradnik wzorowego użytkownika jezior” czyli jak należy właściwie korzystać z jezior i czego nie wolno robić oraz ,,Instrukcję dla rolników” a na stronie tytułowej znajduje się duża kropla wody w którą wpisany jest zarys Kółka Raduńskiego jako symbol kropli, która drąży w skale świadomości ekologicznej użytkowników jezior.

Ulotka została poddana głębokiej analizie przez uczestników spotkania, którzy określili jej moce i słabe strony oraz wskazali kto powinien ją otrzymać.

Stwierdzili, że ulotka jest ładna, przejrzysta, zwięzła, napisana prostym językiem , bogata w treść, dostosowana do wszystkich użytkowników jezior, uwzględniająca przepisy prawne.

Niektórzy uważają, że brak na niej zdjęć jezior zdegradowanych( bo takie spotykają) lub komentarza, że jeziora są zagrożone. Sugerowali także, że mogłaby zawierać więcej informacji, np. konkretne przepisy prawne , numery telefonów służb, więcej informacji o Jeziorach Kaszubskich i ich stanie ekologicznym. Uznano jednak, że straciłaby na przejrzystości i taka jaka jest spełnia swoje zadanie. Konieczne jest jednak postawienie dużych tablic informacyjnych nad jeziorami, na których powinna być zamieszczona całościowa informacja o danym jeziorze z instrukcją właściwego użytkowania.

Ulotka powinna trafić do wszystkich użytkowników jezior, powinna być dostępna w ośrodkach wypoczynkowych, biurach turystycznych, wypożyczalniach sprzętu wodnego, szkołach, urzędach, na koncertach itp.

Warsztaty ,, Instruktaż obsługi Jezior Kaszubskich” to historia powstania jednej ulotki w której tworzenie zaangażowali się mieszkańcy powiatu kartuskiego.

Tworząc ulotkę nauczyli się jak właściwie korzystać z Jezior Kaszubskich i wiedzę te przekazują odbiorcom ulotek.

Teresa Dyl-Sosnowska