BŁ. SALOMEA

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Błogosławiona Salomea (ok. 1211-1268)pierwsza polska klaryska.

Biblijne imię Salomea pochodzi z języka hebrajskiego i oznacza pokój, (shalom). Imię to nosiła córka Herodiady, która za piękny taniec, namówiona przez matkę, poprosiła o głowę Jana Chrzciciela.

Salomea była także jedną ze świętych niewiast przybyłych do grobu, aby po szabatowym spoczynku namaścić ciało Jezusa. Dzięki swej odwadze i dobroci otrzymała przywilej ogłoszenia radosnej nowiny o Zmartwychwstaniu Pańskim apostołom. Pośród kobiet noszących to imię znajduje się bł. Salomea Piastówna, pochodząca z książęcego rodu Piastów, zasiadających na tronie krakowskim.

Bł. Salomea urodziła się w Krakowie w 1211r.jako córka księcia polskiego Leszka V Białego i Grzymisławy. Zgodnie z panującym zwyczajem została zaręczona z księciem halickim Kolomanem, synem króla Andrzeja Węgierskiego i bratem św. Elżbiety z Turyngii, gdy miała zaledwie 8 lat.

Wychowywała się na dworze królewskim u rodziców przyszłego męża. Powzięła wraz ze wzrostem pobożności myśl o poświęceniu się Bogu i najchętniej wyrzekłaby się małżeństwa. Gdy w wieku 13 lat została jednak poślubiona, namówiła młodocianego małżonka do życia w dziewictwie i w ten sposób przeżyli wspólnie 12 lat na pokucie, umartwieniu i modlitwie. Przyjęła habit III zakonu św. Franciszka z rąk swego spowiednika o. Adalberta franciszkanina. Z radością wspomagała ubogich i opuszczonych chorych. Gdy jej mąż został koronowany na władcę Galicji, nie zmieniła sposobu życia. Mąż zginął w roku 1241 w walce z Tatarami na Węgrzech. Umarł , po otrzymaniu ciężkiej rany na rękach Salomei.

Trzydziesta wdowa wróciła do Krakowa, gdzie żyła jeszcze matka jej i panował młodszy brat Bolesław(zwany, Wstydliwym), książę sandomierski i krakowski. Przy jego pomocy założyła klasztor klarysek w Zawichoście, gdzie przyjęła welon w 1245 r. Klasztor dla bezpieczeństwa przeniesiono w 1257r.do Grodziska koło Ojcowa. Nie chciała być ksienią ale troszczyła się o siostry i ludność okoliczną, wspomagała radami swego brata, zakładała szpitale a nawet założyła miasto Skałę na prawie magdeburskim. Oddawała się życiu pokutnemu. W 57 roku życia zachorowała i zmarła 19 listopada 1268r. Błogosławioną ogłoszona została 6 maja 1672 r. a papież Klemens X zezwolił obchodzić jej wspomnienie w całej Polsce. W ikonografii atrybutem bł. Salomei jest gwiazda uchodząca z jej ust w chwili śmierci.

(obraz patronki fundacji namalowała Magdalena Jezierska)