O Nas

O FUNDACJI

Fundacja ,,Ocalić Źródło została założona w 2013 roku w Kartuzach w celu stworzenie zaplecza intelektualnego i organizacyjnego dla działalności społecznej i publicznej służącej zachowaniu piękna polskiej przyrody i polskich wartości oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczeństwa polskiego i bioróżnorodności. Nadrzędnym jej celem jest podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i religijnej , pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej i obywatelskiej.

Fundacja jest organizacją pozarządową, która bazując na ponad dwudziestoletnim doświadczeniu fundatorki, wypracowanych przez nią formach pracy we współpracy z pracownikami naukowymi trójmiejskich uczelni, specjalistami, nauczycielami szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i studentami, organizacjami społecznymi oraz przedstawicielami władz realizuje autorskie projekty.

Skład Zarządu

 mgr. Teresa Dyl-Sosnowska – prezes Zarządu

 mgr. Maciej Sosnowski – wiceprezes Zarządu

Rady Fundacji:

 mgr. Roman Marek Sosnowski – przewodniczący Rady

Polska Fundacja Ekologiczna formalnie i merytorycznie podlega nadzorowi Ministra Środowiska.