PARTNERZY

Fundacja ,,Ocalić Źródło” im. Bł. Salomei jest organizacją pozarządową. Naszym celem jest inicjowanie i wspieranie projektów promujących szeroko rozumianą ekologię. Kierując nasze działania do samorządów, szkół, uczelni wyższych, przedsiębiorców, zwiększamy świadomość ekologiczną i wskazujemy kierunki zmian w podejściu do ochrony środowiska. Liczymy, że postawy proekologiczne staną się w niedalekiej przyszłości standardem w polskich firmach i ośrodkach publicznych. Dokładamy wszelkich starań, aby nasza praca dawała wymierne rezultaty i przyczyniała się do zmiany świadomości społecznej na temat środowiska naturalnego.

Zapraszamy Państwa do programu Partner Fundacji, którego celem jest wspieranie naszych działań i rozwój projektów proekologicznych, prozdrowotnych Liczymy, że nasza współpraca będzie przykładem dobrych praktyk, które powinny być stosowane zarówno w biznesie, jak i w życiu codziennym.

Pakiety partnerskie:

1. Pakiet Przyjaciel Fundacji ,,Ocalić Źródło” im. Bł. Salomei obejmuje:

– zamieszczenie logo firmy na stronie www.fundacja-salomea.org wraz z przeniesieniem na stronę Państwa firmy,

– możliwość zamieszczenia logo Przyjaciel Fundacji ,,Ocalić Źródło” im. Bł. Salomei na stronie internetowej Państwa firmy.

2. Pakiet Partner Fundacji ,,Ocalić Źródło” im. Bł. Salomei obejmuje:

– zamieszczenie logo firmy na wszystkich materiałach informacyjnych dotyczących działalności

Fundacji ,,Ocalić Źródło” im. Bł. Salomei, w szczególności:

a) na papierze firmowym,

b) ulotkach informacyjnych o działalności fundacji,

– możliwość zamieszczenia przez Państwa firmę logo Partner Fundacji ,,Ocalić Źródło” im. Bł.

Salomei na materiałach promocyjnych firmy w szczególności:

a) na stronie internetowej firmy

b) na materiałach promujących firmę,

c) na ulotkach, folderach i w katalogach firmowych,

d) na etykietach informacyjnych produktów wytwarzanych przez firmę.

– przekazanie certyfikatu potwierdzającego udzielone wsparcie w realizacji celów Fundacji

,,Ocalić Źródło” im. Bł. Salomei.

Zapraszamy do kontaktu:

 

 

teresa

 

Prezes Zarządu

Teresa Dyl-Sosnowska

teresads07@interia.pl

tel. 501 599 116